Mērnieku CRM

Sistematizēta uzskaite Programmatūra nodrošina pasūtījumu, līgumu, rēķinu un maksājumu reģistrāciju vienotā datu bāzē. Iespeājms ērti izsekot līdzi ar doto pasūtījumu saistītajiem rēķiniem, maksājumiem un veiktajiem darbiem. Vienkāršas, bet efektīvas atskaites atvieglo informācijas sameklēšanu un parāda saprotamu kopainu attiecībā uz tik nozīmīgām lietām kā: darbu izpilde, klientu norēķini un darbinieku noslodze. Ātra dokumentu noformēšana Darbinieki tiek atbrīvoti no vairākkātējas informācijas pārrakstīšanas. Jebkurus klienta rekvizītus darbinieks ievada tikai vienu reizi. Savukārt pasūtījuma līguma, rēķina, pieņemšanas-nodošanas akta, darbu uzdevuma un citos dokumentu izdrukās vajadzīga informācija jau parādās automātiski. Kontrole un efektīva cilvēku resursu pārvaldībaPasūtījumiem ir definēti vairāki stāvokļi, kas sadaļa pasūtījuma izpildi vairākos posmos, atļaujot precīzāk novērtēt paveikto. Reģistrētā informācija ļauj ietaupīt gan cilvēku resursus pie daudzo dokumentu noformēšanas kā arī veikt darbu plānošanas darbus. Informācija ir ātri pieejama un atkrīt ilgā rakņāšanas dokumentu mapēs vai uz citu darbinieku galdiem. Jebkuram pasūtījumam var veikt hronoloģiskas piezīmes, kas tiek reģistrētas sistēmā un atvieglo problēmu risināšanu attiecībās ar klientiem un darbiniekim. Interneta risinājums – programmtūra pēc būtības ir Interneta lapa un pieejama neatkarīgi no lietotāja atrašanās vietas un datora sistēmas (Windows, Mac vai Linux). Programmatūru nevajag uzstādīt vai instalēt uz katra atsevišķa datora. Tā atrodas uz viena servera. Drošības līmeņi – lietotājiem var norādīt attiecīgus pieejas līmeņus, atkarībā not to tiešajiem pienākumiem. Iespējams arī ierobežot lietotāju piekļuvi no noteiktām vietām – atsevišķu darbinieku mājas datoriem, citiem birojiem vai sadarbības partneriem. Daudzu biroju sistēma – iespēja nodalīt atsevišķu biroju darbu un vienlaicīgi pārraudzīt kopējo ainu uzņēmumā. Visiem birojiem ir kopēja klientu bāze, bet katrs strādā ar saviem pasūtījumiem un rēķiniem. Algu apjoma aprēķins – iespēja ieviest vienotu principu paveiktā darba aprēķinam vai novērtējumam katram no darbiniekiem. Adaptācijas iespējas – sistēmu iespējams papildināt ar specifiskām klientu vēlmēm. Izmantojot esošo sistēmas arhitektūru, iespējams pievienot gan jaunus moduļus gan papildināt esošās. Nav slēpto izmaksu – mūsu programmatūra ir izstrādāta, izmantojot open-source datu bāzi, serveri un citus izstrāde rīkus, kurus jūsu uzņēmums var lietot bez maksas un tiem nav nepieciešams iegādāties makas licences.

Sistematizēta uzskaite Programmatūra nodrošina pasūtījumu, līgumu, rēķinu un maksājumu reģistrāciju vienotā datu bāzē. Iespeājms ērti izsekot līdzi ar doto pasūtījumu saistītajiem rēķiniem, maksājumiem un veiktajiem darbiem. Vienkāršas, bet efektīvas atskaites atvieglo informācijas sameklēšanu un parāda saprotamu kopainu attiecībā uz tik nozīmīgām lietām kā: darbu izpilde, klientu norēķini un darbinieku noslodze.

Ātra dokumentu noformēšana Darbinieki tiek atbrīvoti no vairākkātējas informācijas pārrakstīšanas. Jebkurus klienta rekvizītus darbinieks ievada tikai vienu reizi. Savukārt pasūtījuma līguma, rēķina, pieņemšanas-nodošanas akta, darbu uzdevuma un citos dokumentu izdrukās vajadzīga informācija jau parādās automātiski.

Kontrole un efektīva cilvēku resursu pārvaldībaPasūtījumiem ir definēti vairāki stāvokļi, kas sadaļa pasūtījuma izpildi vairākos posmos, atļaujot precīzāk novērtēt paveikto. Reģistrētā informācija ļauj ietaupīt gan cilvēku resursus pie daudzo dokumentu noformēšanas kā arī veikt darbu plānošanas darbus. Informācija ir ātri pieejama un atkrīt ilgā rakņāšanas dokumentu mapēs vai uz citu darbinieku galdiem. Jebkuram pasūtījumam var veikt hronoloģiskas piezīmes, kas tiek reģistrētas sistēmā un atvieglo problēmu risināšanu attiecībās ar klientiem un darbiniekim.

Interneta risinājums – programmtūra pēc būtības ir Interneta lapa un pieejama neatkarīgi no lietotāja atrašanās vietas un datora sistēmas (Windows, Mac vai Linux). Programmatūru nevajag uzstādīt vai instalēt uz katra atsevišķa datora. Tā atrodas uz viena servera.

Drošības līmeņi – lietotājiem var norādīt attiecīgus pieejas līmeņus, atkarībā not to tiešajiem pienākumiem. Iespējams arī ierobežot lietotāju piekļuvi no noteiktām vietām – atsevišķu darbinieku mājas datoriem, citiem birojiem vai sadarbības partneriem.

Daudzu biroju sistēma – iespēja nodalīt atsevišķu biroju darbu un vienlaicīgi pārraudzīt kopējo ainu uzņēmumā. Visiem birojiem ir kopēja klientu bāze, bet katrs strādā ar saviem pasūtījumiem un rēķiniem.

Algu apjoma aprēķins – iespēja ieviest vienotu principu paveiktā darba aprēķinam vai novērtējumam katram no darbiniekiem.

Adaptācijas iespējas – sistēmu iespējams papildināt ar specifiskām klientu vēlmēm. Izmantojot esošo sistēmas arhitektūru, iespējams pievienot gan jaunus moduļus gan papildināt esošās.

Nav slēpto izmaksu – mūsu programmatūra ir izstrādāta, izmantojot open-source datu bāzi, serveri un citus izstrāde rīkus, kurus jūsu uzņēmums var lietot bez maksas un tiem nav nepieciešams iegādāties makas licences.