KVS Mērnieks – funkciju uzskatījums

KVS Mērnieks – funkciju uzskatījums

Programmatūras moduļi ir apvienoti sekojošās grupās:

Birojs

Klienti – klientu rekvizīti un kontaktinformācija kā arī klientu meklēšana.

Pasūtījumi – Pasūtījumu reģistrācija. Pasūtījumam ir sekojošas apakšsadaļas:

Pamatlapa – pamatinformācija par pasūtījumu: izpildes termiņš, cena, darba veids.

Specifikācija – mērniecībai specifiskā informācija

Klients – klienta pārstāvis un klienta kontaktpersonas informācija

Dokumenti – pasūtījumam pievienotie un klientam atpakaļ nododamie dokumenti

Rēķini – dotajam pasūtījumam sagatavoto rēķinu saraksts, jaunu rēķinu sagatavošana

Tāmes – pasūtījuma darba apjoma un citu papildus izdevumu ievade

Pieprasījumi – pasūtījumam sagatavoto pieprasījumu reģistrācija.

Piezīmes – piezīmes par pasūtījumu un tā izpildi

Pieprasījumi – Pieprasījumu VZD un citām institūcijām pārskats un kontrole

Uzdevumi – Darbinieku noslodzes pārskats

Līgumi – ilgalicaīgas sadarbības līgumu reģistrācija

Finanses

Rēķini – rēķinu reģistrācija un atskaite

Algas – algu apjoma aprēķins atbilstoši uzņēmuma specifikācijai

Apmaksa – rēķinu apmakas reģistrācija un atskaite

Atskaites – uzņēmuma specifiski sagatavotās atskaites

Pārvalde

Uzņēmums

Biroji – Uzņēmuma biroju reģistrācija

Lietotāji – Sistēmas lietotāju reģistrācij, piederības noteiktām tiesību grupām un birojiem noteikšana.

Tiesību grupas – tiesību grupu noteikšana: kādus moduļus katra no grupām drīkst izmantot

Uzstādījumi – Uzņēmuma specifiskie uzstādījumi

Paziņojumi – paziņojumi sistēmas lietotājiem

Sistēma – sistēmas uzturētēju un administratoru lietošanai paredzētie moduļi

Klasifikatori

Standarta kalsifikatori – visu standarta klasfikatoru pārvalde

Bankas – latvijas banku kalasifikators

Adreses – Latvijas adrešu klasifikators atbilstoši ATVK (skat www.csb.lv)

Pārdošana

Notikumi – modulī iespējams ievadīt notikumus un aprakstīt komunikāciju ar klientiem. Tā paredzēta pārdošanas menedžeriem, kas strādā pie vairākiem pārdošanas projektiem vienlaicīgi un ilgstošā laika posmā.

Akcijas – modulī iespējams sagatavot datus, ko var izmantot dažādu pārdošanas akciju organizēšanai, piemēram sagatavojot apsveikumus Lieldienās vai citos svētkos.

Izdrukas

Programmatūrā var sagatavot sekojošas izdrukas

Standartlīgums

Specifikācija – Pielikums līgumam

Darbu uzdevums

Pieņemsānas-nodošanas akts

Avansa rēķins

Rēķins

Piprasījums VZD – Kadastrālai uzmērīšnai

Piprasījums VZD – Topogrāfiskajai uzmērīšnai

Piprasījums VZD – Inženierkomunikāciju uzmērīšnai

Ārhitektūra

Programmatūra izstrādāta PHP programmēšanas valodā

Datu bāzei tiek izmantota MySQL datu bāzu vadības sistēma

Interneta serverim tiek izmantots Apache HTTP serveris

Operētājsistēma var būt Linux, Unix un Windows.

Klientu datoros jābūs uzstādītai Internet explorer 6.0 vai Mozilla Firefox 1.0 (versijas var būt arī augstākas) internet-pārlūk programmai.

Servera datora specifikācija: 512MB, 40GB, Intel Pentium vai Celeron 1.0 GHz

Klienta datora specifikācija: 256MB, 20GB, Intel Pentium vai Celeron 1.0 GHz